EN | GR

Επίσημο Επισκευαστικό Κέντρο HP – Ψαρών 37Α, 15232 Χαλάνδρι 212.121.7700 techsupport@globogr.com

Λύσεις Yποδομών για Data Centers

Ενώ η διαδικασία της μελέτης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι διαδικασία ανάλυσης, η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων είναι διαδικασία σύνθεσης στην οποία μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, συστήματα διαφορετικών τεχνολογιών, διακριτές εργασίες και διαδικασίες, συνδυάζονται προκειμένου να παράξουν ένα σύστημα - λύση στις ανάγκες σας.
Η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών και διαδικασιών
 • Εγκατάσταση πλατφόρμων υλικού και λογισμικού
 • Εγκατάσταση δικτύων δεδομένων
 • Εκπαίδευση - Υποστήριξη των χρηστών στο νέο σύστημα
 • Υποστήριξη στην λειτουργία του συστήματος
Η GLOBO Technologies έχει υλοποιήσει πολύ σημαντικά έργα πληροφορικής που έχουν γίνει στην Ελλάδα και διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία και πρακτική. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία προχωρά στην υλοποίηση των έργων συνδυάζοντας μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες.
   
Τα στελέχη στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία που τους καθιστά ικανούς να ολοκληρώσουν κάθε είδους εγκατάσταση συστήματος εξυπηρετητών, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, όπως:
 • Cluster Συστήματα
 • Συστήματα Υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability Systems).
 • Rack Mount, Blade & Stand Alone Systems
Οι τεχνολογίες που υποστηρίζονται είναι MS Windows και UNIX (Oracle Solaris, Linux).
 
 
Η GLOBO Technologies έρχεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες οργανισμών και επιχειρήσεων για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση λογισμικού εξυπηρετητών και την σωστή παραμετροποίηση των επιχειρησιακών συστημάτων που αυτά υποστηρίζουν. Η εταιρία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού, με μηχανικούς πιστοποιημένους από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής λογισμικού. Παράλληλα, υποστηρίζεται η εγκατάσταση λογισμικού κορυφαίων εταιριών όπως η Microsoft, VMware, Oracle, Linux κ.ά . 
 
Οι μηχανικοί της GLOBO Technologies είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι για την υλοποίηση δικτυακών έργων από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής δικτυακού εξοπλισμού όπως η Cisco, η HP κ.ά. Οι προσφερόμενες λύσεις δικτύων καλύπτουν όλα τα μέσα της επικοινωνίας (Ασύρματα δίκτυα,Ενσύρματα Δίκτυα, Δίκτυα οπτικών ινών), όλες τις σχετικές τεχνολογίες (GigaBit Ethernet, FDDI, ΑΤΜ, Fast Ethernet / Ethernet κ.ά) και όλα τα είδη των εφαρμογών (Επικοινωνία δεδομένων, Επικοινωνία φωνής). Με την ολοκλήρωση του δικτυακού έργου οι μηχανικοί της εταιρίας είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη της εγκατάστασης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων προσφέρονται σε 24ωρη βάση και μέσα από ένα ευέλικτο σχήμα που περιλαμβάνει από τηλεφωνική υποστήριξη και τηλεϋποστήριξη έως και παροχή υπηρεσιών σε μόνιμη (μηνιαία) βάση.
 
Η GLOBO Technologies έχει επενδύσει στην υλοποίηση αξιόπιστων λύσεων, κορυφαίας ποιότητας που διαθέτουν υψηλούς βαθμούς διαθεσιμότητας προσαρμοσμένους στο επιχειρησιακό μοντέλο της εκάστοτε επιχείρησης. Μετά από λεπτομερή μελέτη οι μηχανικοί της GLOBO Technologies μπορούν να σχεδιάσουν, να εγκαταστήσουν και να υποστηρίξουν λύσεις προσαρμοσμένες στις λειτουργικές ανάγκες και στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.
Τεχνολογικά η GLOBO Technologies είναι σε θέση να καλύψει μια μεγάλη γκάμα συστημάτων (MS Windows, UNIX) και υλικού – λογισμικού από τις γνωστότερες κατασκευάστριες εταιρείες του κόσμου (HP, DELL, ΙΒΜ, Oracle – SUN, MICROSOFT, VMWARE κ.ά.). 
 
Η GLOBO Technologies έχει αναπτύξει πολύ σημαντική τεχνογνωσία στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την αποθήκευση και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Με την ανάδειξη των πληροφοριακών συστημάτων ως απαραίτητα τμήματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, αναδείχθηκαν και αρκετές ανάγκες για τη σωστή αποθήκευση των επιχειρησιακών ψηφιακών δεδομένων, όπως η προστασία, η διαθεσιμότητα, η συγκέντρωση των δεδομένων και η διασπορά της πληροφορίας.
Η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων είναι μια υπηρεσία η οποία ξεκινά από την σωστή σχεδίαση του συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και καταλήγει στις υποστηρικτικές ενέργειες για τη λειτουργία του συστήματος. Η εταιρία είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει λύσεις αποθήκευσης όπως:
 • Storage Area Networks (SAN)
 • Network – attached Storage (NAS)
 • Modular Storage Server (MSS)
 • Redundant Array of Independent Disks (RAID)
 
Πολύ μεγάλης έκτασης έργα συχνά δεν υλοποιούνται σωστά ή εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις στον χρόνο υλοποίησης και στην απόδοση εξαιτίας ασυμβατότητας του υλικού ή του λογισμικού. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην περίπτωση που τμήμα του εξοπλισμού δεν συνεργάζεται πλήρως με όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό του έργου.

Η εταιρία διατηρεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με συστήματα όλων των εταιρειών (δικτυακό εξοπλισμό, εξυπηρετητές, συστήματα αποθήκευσης κ.λ.π) με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Στο εργαστήριο αυτό γίνονται όλες οι δοκιμές συστημάτων τα οποία η εταιρεία μας υλοποιεί ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμο για την πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία και των δικών σας συστημάτων.Σε όλη την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο είτε μέσω του προσωπικού τους είτε από μακριά κάνοντας χρήση του δικτυακού μας εξοπλισμού. Κατά την πρόσβαση μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα Log file του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο η GLOBO Technologies είναι σε θέση να διασφαλίσει πλήρως της επένδυση των πελατών της και να εγκαταστήσει ένα πρότυπο σύστημα χωρίς κανένα κίνδυνο για το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα των πελατών της.
 
Η απόφαση για την μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος μιας επιχείρησης είναι πάντοτε στρατηγική απόφαση. Αντίστοιχα η μελέτη της μετάπτωσης περιλαμβάνει μια λεπτομερή προσέγγιση των αναγκών και απαιτήσεων και τον προσεκτικό σχεδιασμό των επενδύσεων και των βημάτων που θα υλοποιηθούν. Το σημαντικό όμως κομμάτι της επένδυσης αποτελεί πάντα η υλοποίηση του εγχειρήματος.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία αφού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από παράγοντες που δεν υφίστανται όταν ένα έργο γίνεται εξ αρχής, όπως η διαφύλαξη των δεδομένων, η μη αναστολή των εργασιών, η αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος. Η GLOBO Technologies καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών που προκύπτουν κατά την μετάπτωση ενός πληροφοριακού συστήματος με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, πάντα σε προκαθορισμένο χρόνο.
 
 
Στην σημερινή εποχή των ραγδαίων αλλαγών η ανάπτυξη των εταιρειών μπορεί να συμβεί από την μια στιγμή στην άλλη και αυτό να έχει άμεσο αντίκτυπο και στα πληροφοριακά συστήματα που τις υποστηρίζουν. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η αύξηση των διατιθέμενων προϊόντων, η αύξηση των υπαλλήλων και η πρόσθεση νέων δραστηριοτήτων και λειτουργιών επιφέρουν αντίστοιχες απαιτήσεις στην απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων.
Η GLOBO Technologies προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες του επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήματος:
 • Απόδοση συστήματος
 • Χρόνος ζωής συστήματος
 • Συμβατότητα H/W & S/W
 • Επάρκεια δικτύου
 
Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων και οργανισμών που το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει μια μεγάλη επέκταση της εγκατεστημένης βάσης του πληροφοριακού συστήματος ή απαιτεί μαζικά νέες εγκαταστάσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες, η GLOBO Technologies έχει την απάντηση. Η GLOBO Technologies είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον προκαθορισμένο χρόνο, σε ανάγκες των πελατών με συστήματα προεγκατεστημένα, απόλυτα λειτουργικά και έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τους ρόλους που προδιαγράφονται από το επιχειρηματικό σχέδιο.